Sala wykładowa własna.

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z komputera, projektora,  odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Sala wykładowa wyposażona we wszystkie środki audiowizualne potrzebne do prowadzenia wykładów .

Kursanci są indywidualnie wyposażani w materiały szkoleniowe.

Posiadamy stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,